Loading...
Giáo dục tiếng Nhật và hội thảo nhập môn hoà nhập đa văn hoá

Để thúc tiến hoà nhập đa văn hoá và giáo dục tiếng Nhật, chúng tôi đang tổ chức thực hiện những hội thảo dành cho đối tượng là các doang nghiệp và nhân dân tỉnh
Có cả những hội thảo dành riêng cho các công ty, doanh nghiệp đang tuyển dụng người nước ngoài, nhất định hãy tham gia.

Dành cho nhân dân tỉnh

Đơn vị tổ chức (Địa chỉ liên hệ)Tên gọiURL
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Miyazaki 
TEL:0985-32-8457
Giáo dục tiếng Nhật và hội thảo nhập môn hoà nhập đa văn hoá
【Kết thúc từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024】
Khoa xây dựng và phát triển địa phương UBND Kobayashi
TEL:0984-23-1148
Diễn đàn giáo dục tiếng Nhật khu vực thành phố Kobayashi
【Kết thúc từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023】
https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubuchihososeika/yasasiinihonngo/manabu/6725.html
Tổ chức “Người địa cầu” BASE
E-mail:chikyujin.base@gmail.com
Sekachika~Thế giới thật gần bên bạn!chikyujinbase.com

Dành cho công ty, doanh nghiệp

Đơn vị tổ chức (Địa chỉ liên hệ)Tên gọiURL
Thành phố NobeokaLớp học tiếng Nhật Nobeoka
【Kết thúc từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024】
Thành phố NobeokaĐào tạo cách sống ở Nobeoka và chuyến tham quan bằng xe buýt để xây dựng mạng lưới với cộng đồng địa phương
【 Kết thúc từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024】
Thành phố NobeokaNhân lực người nước ngoài Nobeoka Giao lưu với doanh nghiệp & Giao lưu với trường học
【Đã ngừng tổ chức từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024】
Khoa cộng đồng khu vực thành phố Hyuga
TEL:0982-66-1005
Khoá tiếng Nhật dễ hiểu (Dành cho công ty, doanh nghiệp)
【Đã ngừng tổ chức từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024】
Lớp học tiếng Nhật Kawaminami  
TEL:080-3711-4326
Khoá tiếng Nhật dễ hiểuhttps://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/soshiki/2/8622.html

Thành tích đạt được trong quá khứ.

「Cảm nhận từ học viên tham dự khoá học」

  • 日本語だけではなく、外国人の方々の母国の文化や言語を尊重することの必要性を感じました。
  • 在住外国人と地域のコミュニティーをつなぐ人材の必要性を改めて感じました。