Loading...
Khi gặp khó khăn

Tư vấn về việc học tiếng Nhật

Có thể trao đổi tư vấn về việc học tiếng Nhật như khoá học tiếng Nhật hay hội luyện tập tiếng Nhật.
Thời gian: 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ 3 đến thứ 7 (trừ ngày Lễ và Tết Dương Lịch từ 29/12 đến 3/1).

Tư vấn về điều muốn biết hoặc những khó khăn trong cuộc sống

Có thể trao đổi tư vấn về điều muốn biết hoặc những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.
Chúng tôi có thể tiếp nhận tư vấn bằng ngôn ngữ nước ngoài thông qua sự hỗ trợ cung cấp thông tin của các cơ quan đơn vị chuyên môn, thông qua máy hỗ trợ phiên dịch hoặc tư vấn qua điện thoại với phiên dịch viên.
Thời gian: 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ 3 đến thứ 7 (trừ ngày Lễ và Tết Dương Lịch từ 29/12 đến 3/1).

vực thành phố, thị của Trang web

Tại các thành phố, thị trấn có đăng tải thông tin hữu ích cho đời sống của cư dân người nước ngoài.
Chi tiết xin hãy xác nhận ở đường link liên kết dưới đây

Về phòng chống thiên tai

Tên thành phố, thị trấnURL
thành phố Miyakonojohttps://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/easy/43146.html
thành phố Nobeokahttps://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/site/simplejapanese/16074.html
thành phố Nichinanhttps://www.city.nichinan.lg.jp/main/communication/page011799.html
thành phố Kobayashihttps://www.city.kobayashi.lg.jp/material/files/group/7/200122100238202003111153482f.pdf
thành phố Ebinohttps://www.city.ebino.lg.jp/sumai_kankyo_anzen/bosai_anzen/bosai/index.html
thị trấn Takanabehttps://www.town.takanabe.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/1937.html

Về phân loại rác

Tên thành phố, thị trấnURL
thành phố Miyakonojohttps://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/easy/21707.html
thành phố Nobeokahttps://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/14/2200.html
thành phố Nichinanhttps://www.city.nichinan.lg.jp/main/communication/page011799.html
thành phố Kobayashihttps://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubuchihososeika/yasasiinihonngo/gomi/dasikata/index.html
thành phố Ebinohttps://www.city.ebino.lg.jp/kurashi_tetsuduki/gomi_recycle/gominodashikata/index.html
thị trấn Takanabehttps://www.town.takanabe.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_eisei/index.html
thị trấn Kawaminamihttps://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/soshiki/15/9828.html

Về y tế

Tên thành phố, thị trấnURL
thành phố Miyakonojohttps://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/easy/22511.html
thành phố Nobeokahttps://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/site/simplejapanese/17734.html
thành phố Ebinohttps://www.city.ebino.lg.jp/kenko_fukushi/iryo_kenko/iryo/index.html
thị trấn Takanabehttps://www.town.takanabe.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/index.html

Khác

Tên thành phố, thị trấnURL
thành phố Miyakonojohttps://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/easy/
thành phố Nichinanhttps://www.city.nichinan.lg.jp/main/communication/page011799.html