Loading...
Nghiệp vụ nâng cấp hệ thống giáo dục tiếng Nhật khu vực tỉnh Miyazaki

Tỉnh Miyazaki áp dụng “Nghiệp vụ xúc tiến xây dựng hệ thống mang tính toàn diện về giáo dục tiếng Nhật khu vực” của Bộ Văn Hoá đang thực hiện nghiệp vụ nâng cấp thể chế giáo dục tiếng Nhật khu vực trên toàn tỉnh Miyazaki.
Trong nghiệp vụ này, tỉnh Miyazaki đang thực hiện công tác thúc đẩy giáo dục tiếng Nhật như tổ chức “Khoá học tiếng Nhật” dành cho cư dân nước ngoài học tiếng Nhật hay “Hội thảo nhập môn giáo dục tiếng Nhật và hoà nhập đa văn hoá”.

Những nghiệp vụ chủ yếu theo như dưới đây.

1. Cơ cấu của thể chế giáo dục tiếng Nhật

Với mục đích xây dựng hệ thống mang tính toàn diện về giáo dục tiếng Nhật khu vực trong tỉnh, cùng với việc bố trí điều phối viên tại văn phòng nghiệp vụ đặt ở Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Miyazaki nhằm điều phối toàn bộ nghiệp vụ, cũng như tổ chức Hội nghị điều chỉnh tổng hợp giữa các bên liên quan trong tỉnh nhằm thực hiện trao đổi, chia sẻ thông tin về chính sách, biện pháp thúc đẩy giáo dục tiếng Nhật.

Hội nghị điều chỉnh tổng hợp

  • Tổ chức hội nghị cho việc xúc tiến giáo dục tiếng Nhật và trao đổi thông tin với các cơ quan đoàn thể liên quan.

2. Tổ chức thực hiện giáo dục tiếng Nhật

 Tổ chức thực hiện “Khoá học tiếng Nhật” dành cho cư dân người nước ngoài muốn học tiếng Nhật, “Lớp học tiếng Nhật khu vực” vừa giao lưu với người dân khu vực vừa có thể học tiếng Nhật, “Khoá đào tạo người hỗ trợ công tác học tập tiếng Nhật” để bồi dưỡng nhân lực hỗ trợ công tác học tập tiếng Nhật và “Hội thảo giáo dục tiếng Nhật và hoà nhập đa văn hoá” nhằm nâng cao cơ hội hiểu biết về giáo dục tiếng Nhật.

Khoá học tiếng Nhật dành cho cư dân người nước ngoài

  • Giáo viên tiếng Nhật dạy tiếng Nhật.
  • Phương thức tổ chức có dạy học trực tiếp và dạy học online, khoá học có từ trình độ Sơ cấp 1 đến Sơ trung cấp.

Hội luyện tiếng Nhật

  • Tình nguyện viên tiếng Nhật có thể dạy tiếng Nhật theo nguyện vọng của cư dân người nước ngoài.
  • Đang tổ chức vào mỗi sáng thứ 4, sáng thứ 6 và chiều thứ 7 hàng tuần.

Lớp học tiếng Nhật khu vực

  • Vừa giao lưu với người dân khu vực vừa học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống.

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

  • Tổ chức cuộc thi hùng biện nhằm mục đích để cho cư dân người nước ngoài đang sống ở tỉnh Miyazaki có thể phát huy thành quả cố gắng học tiếng Nhật.

3. Đào tạo nguồn nhân lực giáo dục tiếng Nhật

Tổ chức thực hiện “Tập huấn điều phối viên giáo dục tiếng Nhật khu vực” để thúc tiến giáo dục tiếng Nhật ở các khu vực và “Khoá học bồi dưỡng người hỗ trợ công tác học tập tiếng Nhật” nhằm bồi dưỡng đào tạo nhân lực hỗ trợ việc học tập tiếng Nhật của cư dân người nước ngoài.

Khoá đào tạo người hỗ trợ công tác học tập tiếng Nhật

  • Tổ chức thực hiện khoá học với hình thức trực tiếp hoặc online để bồi dưỡng nhân lực hỗ trợ công tác học tập tiếng Nhật của cư dân người nước ngoài.

4. khác

Tổ chức thực hiện “Hội thảo nhập môn giáo dục tiếng Nhật và hoà nhập đa văn hoá” dành cho các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh để có thể hiểu sâu hơn về hoà nhập đa văn hoá và giáo dục tiếng Nhật.

Thành tích đạt được trong quá khứ.