Loading...
Khoá đào tạo người hỗ trợ công tác học tập

 Chúng tôi mở khoá đào tạo nhắm đến các đối tượng quý vị có hứng thú, đam mê với công tác hỗ trợ học tập tiếng Nhật dành cho cư dân người nước ngoài (học viên) muốn học tiếng Nhật, quý vị muốn bắt đầu hoặc mới bắt đầu hoạt động hỗ trợ này và quý vị có thể hợp tác hỗ trợ công tác học tập tiếng Nhật sau khoá đào tạo.

Đơn vị tổ chức (Địa chỉ liên hệ)Tên gọiNội dungURL
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh MiyazakiTEL:0985-32-8458Khóa học theo dõi người hỗ trợ công tác dạy học tiếng Nhậ
t(Online)【 Kết thúc từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024】
Có thể đăng ký làm tình nguyện viên tiếng Nhật của Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Miyazakihttps://hinatanihongo.mif.or.jp/news/topics/1048/
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh MiyazakiTEL:0985-32-8459Đào tạo, tập huấn thực tiễn tình nguyện viên tiếng Nhật
【 Kết thúc từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024】
Có thể đăng ký làm tình nguyện viên tiếng Nhật của Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Miyazakihttps://hinatanihongo.mif.or.jp/news/topics/911/
Phòng xúc tiến quốc tế hoá khoa phát triển khu vực thành phố Miyakonojo
TEL:0986-23-2295
Khoá đào tạo người hỗ trợ công tác học tập tiếng NhậtCó thể đăng ký làm tình nguyện viên tiếng Nhật của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Miyakonojo
Khoa xây dựng và phát triển địa phương UBND Kobayashi
TEL: 0984-23-1148
FAX:0984-23-6650
Khoá đào tạo người hỗ trợ giáo dục tiếng Nhật khu vựcCó thể đăng ký làm hỗ trợ viên giáo dục tiếng Nhật khu vực của thành phố Kobayashihttps://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubuchihososeika/yasasiinihonngo/manabu/7505.html

Thành tích đạt được trong quá khứ.

「Cảm nhận từ học viên tham dự khoá học」

  • 地域日本語教室の目的、気を付けることが理解できたように思います。
  • 日本語支援をする中で頭に入れておきたい内容ばかりで今後役に立つと思います。