Loading...
Tuyển dụng tình nguyện viên tiếng Nhật

Đang tuyển dụng tình nguyện viên tiếng Nhật hỗ trợ công tác dạy học tiếng Nhật dành cho cư dân người nước ngoài
Những địa phương đang tiếp nhận đăng ký tình nguyện viên tiếng Nhật trong toàn tỉnh như dưới đây:

Tuyển dụng tình nguyện viên tiếng Nhật

Đơn vị tổ chức (Địa chỉ liên hệ)Nội dungURL
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Miyazaki
TEL:0985-32-8457
Nhờ hỗ trợ trong công tác học tiếng Nhật dành cho cư dân người nước ngoài tại Hội luyện tập tiếng Nhật hay lớp học tiếng Nhật khu vực.https://www.mif.or.jp/jp-e-learning/
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Miyazaki
E-mail:miyazaki-mcia@miyazaki-catv.ne.jp
Tôi đang nhận được sự hỗ trợ trong việc học tiếng Nhật tại lớp học tiếng Nhật “Minna De Nihongokai”https://www.miyazaki-mcia.jp/2023/02/post-654/
Hiệp hội giao lưu quốc tế Miyakonojo
TEL:0986-23-2295
Nhờ hỗ trợ trong công tác học tiếng Nhật dành cho cư dân người nước ngoài tại các Hội luyện tập tiếng Nhật.https://www.miyakonojo-mia.com/classes.html
Khoa xây dựng và phát triển địa phương UBND Kobayashi
TEL:0984-23-1148
Nhờ hỗ trợ trong công tác học tiếng Nhật dành cho cư dân người nước ngoài tại các lớp học tiếng Nhật khu vực.
Tổ chức “Người địa cầu” BASE
E-mail:chikyujin.base@gmail.com
Học tiếng Nhật, tham gia các hoạt động trao đổi và tương tác với mọi người từ các quốc gia khác nhau.chikyujinbase.com
Lớp học tiếng Nhật Kawaminami
TEL : 080-3711-4326
Email : kawaminamijapan@gmail.com
Xin hãy hỗ trợ các buổi hội thoại tiếng Nhật và tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế.

Tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật

Đơn vị tổ chức (Địa chỉ liên hệ)Nội dungURL
Phòng xúc tiến quốc tế hoá khoa phát triển khu vực thành phố Miyakonojo
TEL:0986-23-2295
Chúng tôi nhờ bạn hỗ trợ những người gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật.https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/16/51661.html
Tổ chức “Người địa cầu” BASE
E-mail:chikyujin.base@gmail.com
Ví dụ như hỗ trợ giáo dục tiếng Nhật, soạn thảo giáo trình, quản lý lớp học.chikyujinbase.com
Lớp học tiếng Nhật Kawaminami
TEL : 080-3711-4326
Email : kawaminamijapan@gmail.com
Xin hãy cung cấp các giáo trình tiếng Nhật và chỉ đạo giảng dạy qua các lớp học tiếng Nhật.