Loading...
Khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1 và sơ cấp 2 và sơ cấp 3※Cần thiết phải đăng ký
カテゴリー: người nước ngoài

Chúng tôi tổ chức khóa học tiếng Nhật dành cho đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh.

◇ Thời gian tổ chức:
【Sơ cấp 1・2】
Bắt đầu từ 10/3/2023(Thứ ba) – 1/30/2024(Thứ ba) Mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần. 31 buổi chính thức.
 Sơ cấp 1: từ 10h15-12h15
 Sơ cấp 2: từ 13h30-15h30 
【Sơ cấp 3】
Bắt đầu từ 11/2/2023(Thứ năm) – 2/29/2024(Thứ năm) Mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần. 31 buổi chính thức.
 Sơ cấp 3: từ 16h00-18h00
◇Địa điểm
 Sơ cấp 1・2:Carino Miyazaki B1F phòng họpA
 Sơ cấp 3:ATOMIca Miyazaki
◇Đối tượng:
 Sơ cấp 1: Những người bắt đầu học Tiếng Nhật từ Hiragana và Katakana
 Sơ cấp 2: Những người đã đọc được Hiragana và Katakana
 Sơ cấp3: Những người đã đọc được Hiragana và Katakana,và có thể hội thoại đơn giản
◇Học phí: Miễn phí
◇Cần mua sách giáo khoa
◇Số lượng: 10 người
◇Cách thức đăng ký: Vui lòng gửi e-mail (miyainfo@mif.or.jp) đến Hiệp hội Quốc tế Miyazaki.
◇Nơi đăng ký và Hỏi đáp thắc mắc:
Hiệp hội giao lưu Quốc tế tỉnh Miyazaki
TEL:0985-32-8457 E-mail:miyainfo@mif.or.jp