Loading...
KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE TẠI ZOOM
カテゴリー: người nước ngoài

Cùng nhau học tiếng Nhật cần thiết cho giao tiếp trong cuộc sống tại địa phương nào!
Những bạn đang sinh sống ở tỉnh Miyazaki và có sử dụng Zoom có thể tham gia khoá học này.
Có internet tại nhà và có máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng đều OK!
※Chỉ cần nộp phí giáo trình.

Vui lòng gửi e-mail (miyainfo@mif.or.jp) đến Hiệp hội Quốc tế Miyazaki.

【Sơ cấp 1】
Đây là khoá học dành cho người lần đầu học tiếng Nhật. Sử dụng giáo trình “『いっぽ にほんご さんぽ 初級1』 https://www.3anet.co.jp/np/books/3081/” .
Đây là một phần của giáo trình. Hãy tham khảo để quyết định trình độ học.
https://www.3anet.co.jp/data/3081/?detailFlg=0
31 buổi chính thức.
Thời hạn khoá học:ngày 4 tháng 10 ~ngày 2 tháng 2
Thứ ngày:Thứ 4 và thứ 6 Thời gian:1:30 chiều đến 3:30 chiều chiều
Số lượng: 7 người

【Sơ cấp 2】
Dành cho người đọc được hiragana và katakana. Sử dụng giáo trình Sử dụng giáo trình 『いっぽ にほんご さんぽ 初級2』 .
Đây là một phần của giáo trình. Hãy tham khảo để quyết định trình độ học.
https://www.3anet.co.jp/data/3083/?detailFlg=0
31 buổi chính thức.
Thời hạn khoá học:ngày 3 tháng 10 ~ ngày 6 tháng 2
Thứ ngày:Thứ 3 và thứ 5 Thời gian : 10:15 giờ sáng đến 12:15 giờ đêm
Số lượng: 7 người

【Sơ cấp 3】
Dành cho người đọc viết được hiragana và katakana và có thể hội thoại đơn giản.
Học chữ kanji cần thiết cho cuộc sống.Sử dụng giáo trình “『いっぽ にほんご さんぽ 初級3』” .
Đây là một phần của giáo trình. Hãy tham khảo để quyết định trình độ học.
Hãy tham khảo để quyết định trình độ học.
https://www.3anet.co.jp/data/3084/?detailFlg=0
31 buổi chính thức.
Thời hạn khoá học:ngày 4 tháng 10 ~ngày 7 tháng 2
Thứ ngày:Thứ 4 và thứ 6 Thời gian : 4:00 tối đến 6:00 tối
Số lượng: 7 người

                
【Sơ trung cấp】
Người đã hoàn thành khóa học sơ cấp 2 hoặc sơ cấp 3 của Hiệp hội chúng tôi người
đã đỗ N5, người có trình độ tương đương N5.
Sử dụng giáo trình 『まるごと 日本のことばと文化 初中級A2/B1』
Đây là một phần của giáo trình. Hãy tham khảo để quyết định trình độ học.
https://www.marugoto.org/assets/docs/about/preintermediate_sample.pdf
19 buổi học chính thức.
Thời hạn khoá học:ngày 17 tháng 10~ ngày 27 tháng 2
Thứ ngày:Thứ 3 Thời gian : 7:00 tối đến 9:00 tối Số lượng: 7 người