Loading...
KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE TẠI ZOOM
カテゴリー: chủ đề

KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE TẠI ZOOM

Cùng nhau học tiếng Nhật cần thiết cho giao tiếp trong cuộc sống tại địa phương nào!
Những bạn đang sinh sống ở tỉnh Miyazaki và có sử dụng Zoom có thể tham gia khoá học này.
Có internet tại nhà và có máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng đều OK!
※Chỉ cần nộp phí giáo trình.

【Sơ cấp 1】
Đây là khoá học dành cho người lần đầu học tiếng Nhật. Sử dụng giáo trình “Ippo Nihongo Sanpo sơ cấp 1”. Đây là một phần của giáo trình. Hãy tham khảo để quyết định trình độ học. →https://www.3anet.co.jp/data/3081/?detailFlg=0
2 buổi giới thiệu và 30 buổi chính thức.
Thời hạn khoá học:ngày 10 tháng 5 ~ngày 30 tháng 8
Thứ ngày:Thứ 4 và thứ 6 Thời gian:1:30 chiều đến 3:30 chiều chiều
Số lượng: 7 người

【Sơ cấp 2】
Dành cho người đọc được hiragana và katakana. Sử dụng giáo trình Sử dụng giáo trình “Ippo Nihongo Sanpo sơ cấp 2”. Đây là một phần của giáo trình. Hãy tham khảo để quyết định trình độ học.→https://www.3anet.co.jp/data/3083/?detailFlg=0
2 buổi giới thiệu và 30 buổi chính thức.
Thời hạn khoá học:ngày 9 tháng 5 ~ ngày 29 tháng 8
Thứ ngày:Thứ 3 và thứ 5 Thời gian : 10:15 giờ sáng đến 12:15 giờ đêm
Số lượng: 7 người

【Sơ cấp 3】
Dành cho người đọc viết được hiragana và katakana và có thể hội thoại đơn giản.
Học chữ kanji cần thiết cho cuộc sống.Sử dụng giáo trình “Ippo Nihongo Sanpo sơ cấp 3” (¥2,640)2 buổi giới thiệu và 30 buổi chính thức.
Hãy tham khảo để quyết định trình độ học. →https://www.3anet.co.jp/data/3084/?detailFlg=0
Thời hạn khoá học:ngày 10 tháng 5 ~ngày 30 tháng 8
Thứ ngày:Thứ 4 và thứ 6 Thời gian : 4:00 tối đến 6:00 tối
Số lượng: 7 người

                
【Sơ trung cấp】
Người đã hoàn thành khóa học sơ cấp 2 hoặc sơ cấp 3 của Hiệp hội chúng tôi người
đã đỗ N5, người có trình độ tương đương N5.
Sử dụng giáo trình “Marugoto từ vựng và văn hóa Nhật Bản sơ trung cấp A2/B1” . 
Đây là một phần của giáo trình. Hãy tham khảo để quyết định trình độ học.
https://www.marugoto.org/assets/docs/about/preintermediate_sample.pdf
Một buổi giới thiệu và 18 buổi học chính thức.
Thời hạn khoá học:ngày 9 tháng 5~ ngày 26 tháng 9
Thứ ngày:Thứ 3 Thời gian : 7:00 tối đến 9:00 tối Số lượng: 7 người