Loading...
Khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1 và sơ cấp 2 và sơ cấp 3※Cần thiết phải đăng ký
カテゴリー: chủ đề

Chúng tôi tổ chức khóa học tiếng Nhật dành cho đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh.

◇ Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 5/9(Thứ ba) – 8/29(Thứ ba) Mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần. 2 buổi giới thiệu và 30 buổi chính thức.
Sơ cấp 1: từ 10h15-12h15
Sơ cấp 2: từ 13h30-15h30 
Sơ cấp 3: từ 16h00-18h00
◇Địa điểm: Carino Miyazaki B1F phòng họpA
◇Đối tượng:
Sơ cấp 1: Những người bắt đầu học Tiếng Nhật từ Hiragana và Katakana
Sơ cấp 2: Những người đã đọc được Hiragana và Katakana
Sơ cấp3: Những người đã đọc được Hiragana và Katakana,và có thể hội thoại đơn giản
◇Học phí: Miễn phí
◇Phí sách giáo khoa: 2.376 yên
◇Số lượng: 10 người
◇Cách thức đăng ký: Vui lòng điền và gửi biểu mẫu đăng ký theo quy định hoặc đăngký bằng biểu mẫu google.
◇Nơi đăng ký và Hỏi đáp thắc mắc:
Hiệp hội giao lưu Quốc tế tỉnh Miyazaki (宮崎県国際交流協会)
TEL:0985-32-8457  E-mail:miyainfo@mif.or.jp


※Lưu ý: Khóa học có thể bị dừng trong một số trường hợp.