Loading...
Cơ cấu tổ chức năm nay của thành phố Kobayashi
カテゴリー: chủ đề

Trong năm nay, tại thành phố Kobayashi, đã tổ chức “Lớp học tiếng Nhật khu vực KIZUNA” và “Diễn đàn giáo dục tiếng Nhật khu vực thành phố Kobayashi” với nổ lực thực hiện công tác giáo dục tiếng Nhật khu vực.

Chủ đề của “Diễn đàn giáo dục tiếng Nhật khu vực thành phố Kobayashi” là “Lớp học tiếng Nhật khu vực tạo nên KIZUNA (kết nối)” và là nơi chia sẻ với nhiều người về suy nghĩ, tâm tư xuất phát từ mỗi vị trí khác nhau tương ứng của hỗ trợ viên liên quan đến lớp học, giáo viên tiếng Nhật cũng như điều phối viên.

Ngoài chương trình này ra tại thành phố Kobayashi còn thực hiện tổ chức khoá học bồi dưỡng hỗ trợ viên giáo dục tiếng Nhật khu vực và tập huấn cán bộ.

Chi tiết xin xác nhận ở đường link dưới đây:

・Chương trình thúc đẩy xoá bỏ khu vực không có lớp học tiếng Nhật thuộc dự án “Người nước ngoài với tư cách là cư dân đang sinh sống tại Nhật” của Bộ Văn Hoá Chương trình khởi động giáo dục tiếng Nhật khu vực
 https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha_startup_program/index.html

・Lớp học tiếng Nhật khu vực KIZUNA
 https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubuchihososeika/yasasiinihonngo/manabu/4369.html

・Diễn đàn giáo dục tiếng Nhật khu vực thành phố Kobayashi
 https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubuchihososeika/yasasiinihonngo/manabu/6725.html