Loading...
Cơ cấu tổ chức năm nay của thị trấn Kawaminami
カテゴリー: chủ đề

Trong năm nay, tại thị trấn Kawaminami, chúng tôi đã thực hiện “Sự kiện giao lưu khu vực ở lớp học tiếng Nhật” tổ chức giao lưu cho cư dân người nước ngoài và người dân địa phương thông qua các sự kiện của khu vực và trải nghiệm văn hoá Nhật Bản.

Thực hiện các chủ đề như trải nghiệm mặc Yukata, tiệc há cảo, nhiều bạn cư dân người nước ngoài đã vừa cùng giao lưu với người dân địa phương vừa học tiếng Nhật.

Chi tiết xin xác nhận ở đường link dưới đây:

・Tiệc há cảo
 https://www.facebook.com/kawaminaminihongo/posts/pfbid07YcnoQAiG8hYEmMG5cDoT2fC9Qtjxp53Amtf2ifC5Trydujto7E3fdJQz4MR4kTgl

・Làm sạch bờ biển
 https://www.facebook.com/kawaminaminihongo/posts/pfbid0k5jKJjQUWFoM8YDxbFFv9r3JJCxLA4DZvU8foKUA1ASjeWdBUN4cs9ZLGAQFSkQcl

・Mặc Yukata và đi chơi Lễ hội
 https://www.facebook.com/kawaminaminihongo/posts/pfbid026oG2vUzvRhtazyiEzerPzt7ij8cesUfKReS1BXXZdRE4t1BtrMZDgXnsdFcPgVSHl

・Tiệc mừng năm mới
 https://www.facebook.com/kawaminaminihongo/posts/pfbid0mYUfoEigkxw6LuvKJwdQLP6bJJsSLXfZAtHQQ84aBUsFEWKX68Wjmsf8m9U4hvcpl