Loading...
Về khóa học tiếng Nhật tại thành phố Ebino
カテゴリー: chủ đề

Hiệp hội giao lưu thành phố Ebino khai giảng khóa học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu để xúc tiến xây dựng môi trường lành mạnh, dễ sinh sống đối với người nước ngoài và người dân địa phương.

Thời gian: Từ thứ 7 ngày 24 tháng 6 năm 2023, 10h đến 12h mỗi sáng thứ 7 hằng tuần

Địa điểm: Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Ebino

Phí tham gia: Miễn phí

Giảng viên chuyên ngành tiếng Nhật: Cô Tachikui Makiko

Đối tượng tham gia: Người nước ngoài đang sinh sống trong thành phố

Chi tiết xin xem tại đường link dưới đây

https://www.facebook.com/ebino.kokusai.koryu/posts/pfbid0Pd6hJhu9g4xU4xQiWpCp6ux8p6nhouQtgd9NEp9WwE9vuWMGt1t8UHixnhRGM9qbl