Loading...
Thông báo sự kiện mùa đông ở thành phố Hyuga
カテゴリー: chủ đề

Hội nghị xúc tiến xây dựng thành phố giao lưu quốc tế Thành phố Hyuga đã tổ chức “Lớp làm bánh quy Giáng sinh”
Giới thiệu văn hóa Giáng sinh của người Mỹ và cùng làm bánh quy Giáng sinh kiểu Mỹ.
Giúp hiểu sâu hơn về các nền văn hóa khác nhau như sự khác biệt giữa văn hóa Mỹ và Nhật Bản.
Thông tin chi tiết được đăng trên Instagram của Hội. (Tài khoản: hyugalife)