Loading...
Lớp học tiếng Nhật trực tuyến Hinata(Sơ cấp 1 ,2,3)
カテゴリー: chủ đề


Những người sống ở tỉnh Miyazaki và có thể sử dụng Zoom, Bạn có thể học tiếng Nhật trực tuyến!

Miễn phí ※Chưa bao gồm phí sách giáo khoa.

Sơ cấp 1 Hajimeteno Nihongo
・Ngày&Thời gian:6/12~9/27 Thứ Tư và Thứ Sáu 13:30-15:30 (30 buổi học)
・Đối tượng:Những người nước ngoài sống ở Miyazaki:
   ・Mới bắt đầu học tiếng Nhật lần đầu tiên
   ・muốn học từ những điều cơ bản về Hiragana và Katakana  
   ◇Lớp nhóm (khoảng 7 người)
   ※ quy trình nộp đơn có chọn lọc nếu số lượng người nộp đơn vượt quá số lượng có sẵn.
・ĐĂNG KÝ:https://forms.gle/ZPVoSeEcQpPjrMmt5 Hạn chót nộp đơn vào ngày 3 tháng 6 (Thứ Hai)

◇ Học với giáo viên người Nhật bằng sách giáo khoa 
”Ippo Nihongo Sanpo Shokyu1 ” 2.640yen Hãy mua sách giáo khoa của riêng bạn.

tờ rơi

Sơ cấp 2 Takusan Nihongo
・Ngày&Thời gian:6/11~9/26 Thứ Ba & Thứ Năm 10:00-12:00 (30 buổi)
・Đối tượng:Người nước ngoài sống ở Miyazaki :
・Đã đọc được chữ hiragana và katakana  
◇Lớp học nhóm (khoảng 7 người)
※ quy trình nộp đơn có chọn lọc nếu số lượng người nộp đơn vượt quá số lượng có sẵn.
・ĐĂNG KÝ:https://forms.gle/ZPVoSeEcQpPjrMmt5 Hạn chót nộp đơn vào ngày 3 tháng 6 (Thứ Hai)
◇ Học với giáo viên người Nhật bằng sách giáo khoa 
”Ippo Nihongo Sanpo Shokyu2 ” 2.640yen Hãy mua sách giáo khoa của riêng bạn.

tờ rơi

Sơ cấp 3 Motto Nihongo
・Ngày&Thời gian:6/12~9/27 Thứ Tư và Thứ Sáu 10:00-12:00 (30 buổi học)
・Đối tượng:Người nước ngoài sống ở Miyazaki :
・Có thể đọc và viết chữ hiragana và katakana.
・Có thể trò chuyện đơn giản hàng ngày
◇Lớp nhóm (khoảng 7 người)
   ※ quy trình nộp đơn có chọn lọc nếu số lượng người nộp đơn vượt quá số lượng có sẵn.
・ĐĂNG KÝ:https://forms.gle/ZPVoSeEcQpPjrMmt5 Hạn chót nộp đơn vào ngày 3 tháng 6 (Thứ Hai)
◇ Học với giáo viên người Nhật bằng sách giáo khoa 
”Ippo Nihongo Sanpo Shokyu3” 2.640yen Hãy mua sách giáo khoa của riêng bạn.

tờ rơi

Giải đáp thắc mắc :Miyazaki International Foundation
☎0985-32-8457 E-mail: nihongo@mif.or.jp